Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2015

strumienpola
18:45
2137 1699
Reposted byromancedefinition-of-lovefemininemartrolstragan-ze-snamidoopemargueriteamber

March 21 2015

strumienpola
18:26
     
Tags: pinned awww
Reposted fromDisney Disney viaAmericanlover Americanlover
strumienpola
17:37
Tags: pinned awww
Reposted fromcatdog2 catdog2 viadragonslover dragonslover
strumienpola
17:23
M: Głupio mi, jak za mnie płacisz. Matka mnie nauczyła być silną, niezależną kobietą.
K: Weź wyluzuj, jak będziemy małżeństwem, to też Ci będzie głupio?
M: (:D)
M: A będziemy?
K: A chcesz?
M: (:D)
K: ...
K: To jeszcze nie były oświadczyny, jakby co.
M: (:D)
— strumieniutki
Reposted bySkydelanVeryFuckingNice
strumienpola
17:02

February 07 2015

strumienpola
04:55
04:55
1727 25ee
Tags: pinned awww
Reposted fromtron tron viaawakened awakened

February 05 2015

08:25
6610 add9
Reposted bycatsdragonsloverilovegreenmr-absentiamufflonusagibanshekociesprawyHypothermiaollsectum-sempraheadachehankaduszstraycatjoannawuszwagluZuruiUntergrundbrotbananowyczipsxDmanticoreDeborahCurtissom3thingwildryskakohakurunkensteinzoitisthalassaszarazwracamspitacoffeeandunicornsweakdarkoraliasnikarasavortwojkottjedenAlizarynaHypothermiazaganskyusagitutusl4desu-mizuinthefogmarjariipudelkozniczymloca-blueberrypaulinkawelfarean-enthralled-humandrogadorajubanshemoninawelfareHolloweaverdusiekflawed
strumienpola
01:13
Tags: pinned awww
Reposted fromgifz gifz viaorangeugarte orangeugarte

February 04 2015

23:45
0914 8fa7

lord-kitschener:

halcyon-ia:

break the rules

no gods no kings no masters

Tags: pinned awww
Reposted fromPoultron Poultron viadragonslover dragonslover
strumienpola
13:19
0510 85cb
Tags: pinned awww
Reposted fromadzix69 adzix69 viacats cats
strumienpola
13:17
wanna chat?
Tags: pinned awww
Reposted fromcats cats

February 03 2015

20:11
0295 643d
Tags: pinned awww
Reposted fromAdasyd Adasyd viaarrependimento arrependimento
strumienpola
19:39
4557 9ddb
Tags: pinned awww
01:43
5231 266e
Reposted bywonderfulnaturenosceteipsummakrosrainingmanCelebrikapradina

February 02 2015

strumienpola
21:58
Tags: pinned awww
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature
strumienpola
05:50
6437 5ac5
Reversed
Tags: pinned awww
Reposted from1911 1911 viaorangeugarte orangeugarte
strumienpola
05:24
0016 8f1d 500
Tags: pinned awww
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viaasiekxp asiekxp
05:20
7228 feb5

10knotes:

What even are cats?

WE MAY NEVER TRULY KNOW

Tags: pinned awww
Reposted fromShadowgirl230 Shadowgirl230 viaasiekxp asiekxp
strumienpola
05:19
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl